Mátl a Kyšák s. r. o.

Menu:

Oblast působení společnosti

chemický a zdravotnický průmysl

 • SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., Odry
  • základy pod oplétací stroje Magnatech RB II.
  • základy pod oplétací stroje MAYER MR 11/36 - 2
  • sanace stropní konstrukce v budově č. 48
  • rozšíření výroby hydraulických hadic v budově č. 9
  • statické posouzení budovy č. 56 - montáž oplétacího stroje Spirka
  • zasedací místnost a sociální zázemí budova č. 9
  • digitalizace administrativní budovy a výrobny cementu
  • studie kladu v budově č. 56 1.N.P. a 2.N.P.
  • generel současného stavu areálu společnosti
  • přemístění objektu č. 31, expediční haly
  • digitalizace rozmístění technologie ve výrobní hale č. 9
  • základy pod technologické zařízení v budově č. 9
  • studie výrobní haly č. 9 - II. etapa
  • rozšíření výroby hydraulických hadic - II.etapa
  • rozšíření výroby hydraulických hadic - III.etapa
 • DEZA a.s., Valašské Meziříčí
  • SO 344/1 Sklad granulovaných výrobků
   DEZA a. s. - náhled obrázku
 • Chepos Engineering, spol. s r.o., Brno
  • demolice a realizace základu reaktoru v DEZA a.s.
 • GUMÁRNY ZUBŘÍ a.s., Zubří
  • technologické zařízení vzduchotechniky k lisům Engel

strojírenský a spotřební průmysl

 • TVM spol. s r.o., Valašské Meziříčí
  • stavební a dispoziční úpravy objektu č. 12 a 14
  • optické rozvody v areálu společnosti
  • teplovodní ústřední vytápění a výměníková stanice v budově č. 12
  • datová síť v budovách společnosti
  • rekonstrukce teplovzdušného vytápění výrobních prostor topení
  • rekonstrukce galvanovny objekt č. 31
  • výstavba dělící hrázděné stěny
  • zřízení hygienické smyčky
  • stavební úpravy objektu č. 12 a 13
  • stroje a zařízení v předvýrobní hale č. 24
  • logistické zázemí stávajících budov v areálu společnosti
  • dopravní obslužnost společnosti TVM, spol. s r.o.
 • SCHOTT CR, a.s., Valašské Meziříčí
  • venkovní komunikace
  • naftové hospodářství v areálu závodu
  • výroba optických vláken
  • pěší komunikace v areálu společnosti
  • stavební úpravy objektu 10118 a 10119
  • stavební úpravy správní budovy
  • odvodnění části podlahy hutné haly
  • studie skladovací haly
  • rekonstrukce sociálního zařízení v obj.č.262
  • zřízení kartonáže v bud.č.205
  • instalace linky VLS v obj.č. 205
  • stavební úpravy obj.č.220
  • stavební úpravy objektu nástrojárny
  • stavební úpravy obj.č. 210
  • přístavba přístřešku skladu dřevěných palet
  • stavební úpravy obj.č. 700/2
  • stavební úpravy objektu č. 216
  • rozšíření velínu v objektu č. 243
  • demolice objektu č. 217
  • sklad tlakových lahví technických plynů
  • přivaděč provozní vody
  • stinítkový tavící agregát K2 v hale č. 204
  • stavební úpravy objektu č. 204
  • stavební úpravy objektů 204 a 205 - I.-IV.etapa
  • revitalizace administrativní budovy a vstupního objektu
 • SCHOTT Fiber Optics CR, s.r.o., Valašské Meziříčí
  • stavební úpravy objektu č. 10118 a 10119 - výstavba plynové kotelny
  • zřízení přípojky STL plynu, pitné vody a elektrické energie
  • stavební úpravy objektu 10118 a 10119 - II.etapa
  • stavební úpravy objektu 10118 a 10119 - IV., V., VI. etapa
  • stavební úpravy objektu 10118 a 10119 - VII., VIII., IX. etapa
  • rozšíření výroby optických vláken
  • stavební úpravy objektu 10118 a 10119 - XI. a XII. etapa
 • SCHOTT Termofrost ČR s.r.o., Valašské Meziříčí
  • stavební úpravy objektu č. 104
   Schott Termofrost I - náhled obrázku  Schott Termofrost II - náhled obrázku
 • AUTOKORA - Radomír Kopecký, Valašské Meziříčí
  • přístavba provozovny autoservisu
 • VAMOTO INTER, Valašské Meziříčí
  • rekonstrukce provozovny
 • CS CABOT spol. s r.o., Valašské Meziříčí
  • vysypávání vagónů a ISO kontejnerů do BB
  • jímka s podjezdem železničního vagónu
  • instalace nádrží v objektu U 12
  • projekt skutečného stavu
 • Siemens Elektromotory s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm
  • oprava technologické podlahy
  • vestavba sociálního zařízení
  • oprava sociálního zařízení
 • Moravské pozemní stavby a.s., Brno
  • studie - CIE Automotive (Chequia) Lisovna kovů
  • CIE Automotive (Chequia) Lisovna plastů
   CIE Automotive I - náhled obrázku  CIE Automotive II - náhled obrázku  CIE Automotive III - náhled obrázku  CIE Automotive IV - náhled obrázku

občanské, bytové a zdravotnické stavby

 • Skanska CZ a.s., DPS Morava, Třinec
  • rekonstrukce Městské nemocnice Valašské Meziříčí
  • půdní vestavba budovy ObÚ Mosty u Jablunkova
  • Beskydské rehabilitační centrum Čeladná
  • apartmánový dům LARA - lázeňský dům Čeladná
 • Nadační fond Klíček
  • Dětský hospic v Malejovicích
   Hospic I - náhled obrázku  Hospic II - náhled obrázku  Hospic III - náhled obrázku  Hospic IV - náhled obrázku
 • Město Valašské Meziříčí
  • průmyslová zóna Lešná - technická infrastruktura
  • zastavovací studie ulice Sokolská
 • Město Studénka
  • vzduchotechnika kuchyně ZŠ TGM
  • řešení dopravní obslužnosti nádraží ČD Studénka
 • Město Odry
  • studie objekt č.p. 670 (Úřad práce)
  • studie objekt č.p. 695 (TH klub)
  • rekonstrukce hřbitovní zdi místního hřbitova v Odrách
 • Obec Lešná
  • rekonstrukce tělocvičny ZŠ Lešná
 • Obec Milotice nad Bečvou
  • klubovna a sociální zařízení v Miloticích nad Bečvou
  • rekonstrukce a přístavba Obecního úřadu v Miloticícch nad Bečvou
 • Dětská psychiatrická léčebna Branky na Moravě
  • DPL Branky - oprava kuchyně a stravovacího zařízení
   DPL Branky I - náhled obrázku  DPL Branky II - náhled obrázku
 • Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Vsetín (OHS Vsetín)
  • oprava budovy OHS Vsetín
  • zateplení budovy OHS Vsetín + garáže pro služební vozidla
 • Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
  • Nadstavba 2.N.P. - technologické podlaží
 • Avantgarde Engineering s.r.o., Praha
  • půdní vestavba na ul. Vojtěšská
  • rekonstrukce půdního prostoru na ul. Svornosti
 • SEDMIKRÁSKA soukr. ZŠ o.p.s.
  • rekonstrukce učeben ZŠ Vigantice
 • LESY ČR s.p. OI Zlín
  • adaptace bývalého polesí Velké Karlovice
  • rekonstrukce Rokytnice
  • regenerace Anglické zahrady Liptál
 • BONVER WIN a.s.
  • adaptace činžovního domu, ulice Husova Přerov
 • FORMAN Adamec s.r.o.
  • adaptace rekreačního střediska “Úsměv”
 • EKOHYDROGEO s.r.o., Praha
  • speciální zakládání a sanační práce trafostanic STE Mochov

Menu:

© 2004 Zebry