DPL Branky I - zvětšenina
Dětská psychiatrická léčebna Branky na Moravě
- oprava kuchyně a stravovacího zařízení