Mátl a Kyšák s. r. o.

Menu:

Základní informace

Komplexní odborná činnost ve stavebnictví

 • projektová činnost
 • architektonické studie
 • inženýrská činnost
 • investorská činnost
 • kompletní stavební a technologické dodávky
 • vyšší dodavatelská činnost
 • obchodní činnost

Identifikační údaje o společnosti

 • Mátl a Kyšák spol. s r.o.
 • 1. máje 1000
 • 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • tel.: +420 777 727 179
 • e-mail: kysak@matlakysak.cz

Odpovědní zástupci společnosti

 • Bohdan Mátl
 • Bohdan Kyšák

Bankovní spojení

 • ČSOB a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
  číslo účtu: 123195469/0300
 • IČO 25 36 63 19
 • DIČ CZ25366319

Společnost je registrována u Krajského soudu Ostrava oddíl C, vložka 15692.
Ve společnosti je uplatňovaná norma systému jakosti
ČSN EN ISO 9001:2001.
Společnost má smluvně uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu pro autorizované osoby dle zákona č. 360/92Sb.

Menu:

Základní informace  /  Přehled činnosti  /  Oblast působení  /  Reference  /  Fotodokumentace a vizualizace  /  Domů

© 2004 Zebry