Hospic III - full image
Nadační fond Klíček - Children's hospice in Malejovice